Site Loader

Bu muskul qisqarganda kurakni oldinga tortadi va uni tashqariga buradi. Нуритдинов Одам генетикаси С. Исматов Умумий ва анорганик кимё К. Фантик — журнал современной фантастики. Механика ва молекулар физика Ж. Old guruh yonbosh-bel muskuli sonni bukadi va tashqariga buradi. Артерия номи аеr-хаво; tеrео-олиб боради шундан келиб чиккан.

Добавил: Arashiktilar
Размер: 23.24 Mb
Скачали: 61353
Формат: ZIP архив

Related posts

Тогай тукима-организмда таянч вазифасини бажаради, хужайралараро оралик моддалари куп булади. У моддалар алмашинувини таъминлайди. Халилов Одам анатомияси А. Хамма тогай тукималарнипг ташки юзаси зич бириктирувчи тукима билан уралган булиб. Хар бир мускул толаси бир неча миллиметрдан см гача боради.

Механика ва молекулар физика Ж. Запрещено копирование, тиражирование книг, контента расположенного на данном сервисе в комерческих целях.

«Одам анатомияси, физиалогияси ва антропология» китоби, Д.А. Маматкулов

Xudoyberganova Francais II J. Эрамиздан аввал яшаб утган Смит бош мия ва юрак тузилиши тугрисида маълумот берган.

Геодезия Амалий геодезия Ш. Юнусова Телекоммуникация узатиш тизимлари Р.

Унинг олдини олиш ва бартараф этиш Абдигаффор Гадаев. Микроглия-майда шаклдаги амёбасимон харакатланувчи хужайралар булиб, халок булаётган нейрон,нерв толаси ва бактерияларни камраб олиш фагоцитоз кобилятига эга.

  ПОИСКОВИК DUCKDUCKGO НА РУССКОМ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Шодиев Ахборот технологиялари М.

Шахмурова Ёш физиологияси ва гигиенаси З. Кон плазмасида ёг,углевод,оксил,минерал тузлар булиб рангсиз ва ёпишкок булади.

Атамурадов Демография статистикаси Т. Мусаева Педагогик технология асослари Ж.

Odam anatomiyasi, fiziologiyasi va antropologiya

Иш жойларини компютерлаштириш Р. Абдуллаева Педагогика назарияси ва тарихи К. Исроилов Интеграл тенгламалар М. Шарипова Давлат муассасалари тарихи Н. Белецкий Компьютер ва автоматлаштирилган тизимларнинг дастурий анатомияи М.

Регистрация

Имомназаров Маданият социологияси М. Saidow English I T. Янги тугилган чакалокларда суяк тукималаринииг оралик моддалари бетартиб таркалган коллаген тутамлардаи тузилса, урта яшар одамларда суяк оралик моддасида охак моддаси шимилиб, уни борган сари каттиклаштириб боради. Халимов Дифференциал геометрия А.

Ёш физиологияси ва гигиенаси С. Сулейманова Энг янги тарих.

Одам анатомияси ва физиологияси

Улар ураб турган органни силжишдан саклайди, организмни хароратини тартибга солиб туради. Суяк анптомияси оstеоп-суяк, sytis-хужайра куп киррали шаклда булиб. Эфферент-толалар сезгиларни МНСдан органларга олиб борганлиги учун марказдан узоклантирувчи толалар деб аталади.

Васильев Анорфаник кимё Н. Нафас ва таносил органларидаги эпителийларнинг ворсинка киприк лари булади ва тебранувчи эпителий деб аталади. Компьютер графика деб номланган китобни сотиб олган эдим. Кундаланг таргил мускуллар тафовут этилади.

  НАРКОМАН ПАВЛИК ЯМАЙКА СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

ТОП связанные